Dizajn, vývoj, profesionálny výrobca

Kultúra

Podnikateľská filozofia

Orientované na ľudí, „pragmatické inovácie, orientované na kvalitu, štandardizovaný manažment, spokojnosť zákazníkov“.

Dodržiavajte zásadu orientácie na ľudí

Pravidelné bezplatné školenia zručností a kvality zamestnancov každý rok, bezplatné stravovanie zamestnancov, bezplatné ubytovne pre zamestnancov, poskytovanie plateného voľna pre zamestnancov, organizovanie teambuildingov pre zamestnancov.

Držte sa pragmatickej inovácie

Vytvorte tím vývoja produktov, ktorý sa odváži vyskúšať, odváži sa premýšľať a odváži sa robiť a neustále vytvárať nové produkty, ktoré vedú popredné miesto na trhu a spĺňajú potreby zákazníkov.

Dodržiavajte orientáciu na kvalitu

Vybudujte výrobný tím a tím kontroly kvality, ktorý považuje kvalitu produktov za život podniku.

Dodržiavajte štandardizované riadenie

Dodržiavajte systém riadenia ISO9001 ako vzor a neustále zlepšujte pracovné štandardy a požiadavky, aby ste vytvorili prvotriednych remeselníkov.

Dodržiavať spokojnosť zákazníka ako cieľ

Dodržiavať integritu ako naše hlavné črty, potreby zákazníkov pri našom úsilí, aby sme zvýšili spokojnosť zákazníkov s naším cieľom.